Tutkimustahoja ja sivustoja

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, Tampereen yliopisto: https://research.tuni.fi/perla/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapset, nuoret ja perheet -sivu: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

Kelan tutkimusyksikön Perheiden arki -painoalue: https://www.kela.fi/kaynnissa-olevat-tutkimukset

Lapsi- ja perhetutkimus Jyväskylän yliopistossa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/lapsi-ja-perhetutkimus

Väestöliiton väestöntutkimuslaitos: https://www.vaestoliitto.fi/tutkimus/

Itla Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö: https://itla.fi/

Nuorisotutkimusseura: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/

Lapsuuden tutkimuksen seura: https://lapsuudentutkimuksenseura.yhdistysavain.fi/

Muita sivustoja: 

Perheyhteiskunta-verkkomedia, tutkimukseen perustuvia yleistajuisia kirjoituksia: https://www.perheyhteiskunta.fi/