Toiminta

Ehdota PELS:n gradupalkinnon saajaa!

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura ry. palkitsee parhaan perhe- ja läheissuhdetutkimuksen pro gradu -opinnäytteen Perhetutkimuksen päivillä Turun yliopistossa 10.–11.11.2022. Tutkimusseura pyytää nyt ehdotuksia opinnäytteistä, joissa on ansiokas perhetutkimuksellinen näkökulma, tuore lähestymistapa tai menetelmällinen ote perheitä ja läheissuhteita käsittelevään aiheeseen tai jota muuten voi pitää kunnianhimoisena teoreettisena tai empiirisenä kontribuutiona suomalaiseen perheiden ja läheissuhteiden tutkimukseen.

Palkinnon arvo on 200 euroa. Palkitun työn tekijä saa kutsun Perhetutkimuksen päiville esittelemään työtään tutkimusseuran kustantamana.

Oppiaineen opetushenkilöstö voi ehdottaa palkittavaksi työtä, joka on valmistunut ajanjaksolla 01/2021–07/2022 mistä tahansa oppiaineesta, jossa perhetutkimuksellisia opinnäytteitä on tehty. Mukaan hyväksytään suomalaisessa yliopistossa valmistunut pro gradu -tutkielma, joka on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja joka on saanut vähintään arvosanan 4/5 (tai magna cum laude approbatur). Kriteerit täyttäviä ehdokkaita voi yhdestä yliopistosta lähettää useita, mutta vain yhden ehdokkaan yhdestä oppiaineesta.

Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteella sihteeri[at]pels.fi viimeistään 9.9.2022.

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

-          Ehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (ml. yliopisto, laitos, oppiaine, sähköpostiosoite)

-          Ehdotetun työn tekijän nimi ja sähköpostiosoite

-          Työn otsikko, abstrakti ja arvosana

-          Linkki sähköiseen julkaisuarkistoon, josta työ on saatavissa, tai työ pdf-muodossa

Lisätietoja saa Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseuran sihteeriltä osoitteesta sihteeri[at]pels.fi