Toiminta

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäivät Kuopiossa 25.-26.4.2024! Päivien verkkosivut: https://sites.uef.fi/pelp2024/


Valtakunnallinen perheiden ja läheissuhteiden tutkimuksen pro gradu -palkinto: 

Ehdota palkinnon saajaa viimeistään 29.2.2024!

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura ry. palkitsee parhaan perhe- ja läheissuhdetutkimuksen pro gradu -opinnäytteen Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäivillä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 25.-26.4.2024. Tutkimusseura pyytää nyt ehdotuksia opinnäytteistä, joissa on ansiokas perhetutkimuksellinen näkökulma, tuore lähestymistapa tai menetelmällinen ote perheitä ja läheissuhteita käsittelevään aiheeseen tai jota muuten voi pitää kunnianhimoisena teoreettisena tai empiirisenä kontribuutiona suomalaiseen perheiden ja läheissuhteiden tutkimukseen.

Palkinnon arvo on 500 euroa. Palkitun työn tekijä saa kutsun Perhetutkimuksen päiville esittelemään työtään tutkimusseuran kustantamana. Palkinnon tukijana toimii Alli Paasikiven säätiö.

Palkittavaksi voi ehdottaa työtä, joka on valmistunut ajanjaksolla 08/2022–12/2023 mistä tahansa oppiaineesta, jossa perhetutkimuksellisia opinnäytteitä on tehty. Mukaan hyväksytään suomalaisessa yliopistossa valmistunut pro gradu -tutkielma, joka on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja joka on saanut vähintään arvosanan 4/5. Kriteerit täyttäviä ehdokkaita voi yhdestä yliopistosta lähettää useita, mutta vain yhden ehdokkaan yhdestä oppiaineesta.

Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteella sihteeri[at]pels.fi viimeistään 29.2.2024.

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Ehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (ml. yliopisto, laitos, oppiaine, sähköpostiosoite)
  • Ehdotetun työn tekijän nimi ja sähköpostiosoite
  • Työn otsikko, abstrakti ja arvosana
  • Linkki sähköiseen julkaisuarkistoon, josta työ on saatavissa, tai työ pdf-muodossa

Lisätietoja saa Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseuran sihteeriltä osoitteesta sihteeri[at]pels.fi