Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäivät 2024

Läheissuhteet liikkeessä

Tervetuloa Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäiville (ent. Perhetutkimuspäivät) Kuopioon 25.-26.4.2024! 

Esitelmäkutsu päiville on auki 1.3. asti, ohjeet täällä: https://sites.uef.fi/pelp2024/abstraktien-lahettaminen/

Päivät järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa teemalla ”Läheissuhteet liikkeessä”. Päivät on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille, perhealan ammattilaisille eri sektoreilla, järjestöille, päättäjille ja kaikille perhe- ja läheissuhteista kiinnostuneille.

Päivien teema nostaa esiin perhe- ja läheissuhteiden ja niiden kanssa toimimisen vaatimaa joustavuutta ja kykyä sopeutua muutokseen. Perheet ovat erilaisia ja ihmiset kokevat monenlaiset läheissuhteet itselleen merkityksellisiksi. Myös perheiden tarpeet vaihtelevat ja palveluiden on sopeuduttava yhä moninaisempiin tilanteisiin, joissa eri ikäiset ihmiset ja erilaiset perheet kaipaavat tukea ja apua. Maahanmuutto, kulttuurisen diversiteetin kasvu ja väestön ikääntyminen asettavat palvelujärjestelmälle uudenlaisia haasteita. Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan herkistymistä moninaisille merkityksellisten läheissuhteiden kokoonpanoille, jotta yksilöiden luottamus siihen, että heidät ja heidän läheisensä tunnustetaan ja tunnistetaan tasaveroisina myös tulevaisuudessa, vahvistuu. Tähän tarvitaan monialaista ja monitieteistä keskustelua eri sektoreilla toimivien välillä.

Päivien kutsuesitelmät valottavat perhe- ja läheissuhteiden monia ajankohtaisia ulottuvuuksia ikääntymisen ja maahanmuuton, sateenkaarisuhteiden sekä neuroerityisten lasten ja nuorten perheille tarkoitettujen palvelujen joustavuuden ja kattavuuden näkökulmista. Pääpuhujiksi ovat lupautuneet Dr. Shruti Chaudhry Skotlannista (University of Edinburgh), tutkijatohtori Annukka Lahti (Itä-Suomen yliopisto) ja lastenpsykiatrian vastaava lääkäri Anita Puustjärvi (Kuopion yliopistollinen sairaala). Tuttuun tapaan päivillä on myös runsaasti työryhmäsessioita. 

Tervetuloa Kuopioon!