Hallitus

Seuran vuosikokouksessa 16.5.2022 valittiin seuran hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Hallitus 2022-2023 sekä kunkin jäsenen vastuualue ja taustaorganisaatio:

Anna-Maija Castrén, puheenjohtaja (Itä-Suomen yliopisto)

Petteri Eerola, varapuheenjohtaja (Jyväskylän yliopisto)

Sari Ahlqvist-Björkroth, Perhetutkimuspäivien yhteyshenkilö (Turun yliopisto)

Rosi Enroos, sidosryhmävastaava (Tampereen yliopisto)

Aino Luotonen, viestintävastaava (Helsingin yliopisto) 

Kaisa Malinen, sihteeri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Johanna Närvi, talousvastaava (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Henna Pirskanen, jäsenvastaava (Lapin yliopisto)

Ella Sihvonen, sihteerin varahenkilö (Kela)


Varajäsenet 2022:

Eveliina Heino, jäsenvastaavan varahenkilö (Helsingin yliopisto)

Jenni Helenius, sidosryhmävastaavan varahenkilö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

Vaula Helin, viestintävastaavan varahenkilö (Itä-Suomen yliopisto)

Marita Husso, talousvastaavan varahenkilö (Tampereen yliopisto)

Kimmo Jokinen (Jyväskylän yliopisto)

Johanna Järvinen-Tassopoulos (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Eija Sevón (Jyväskylän yliopisto)