Hallitus

Seuran vuosikokouksessa 12.5.2023 valittiin seuran hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Hallitus 2023-2024 sekä kunkin jäsenen vastuualue ja taustaorganisaatio:

Anna-Maija Castrén, puheenjohtaja (Itä-Suomen yliopisto)

Petteri Eerola, varapuheenjohtaja (Jyväskylän yliopisto)

Sari Ahlqvist-Björkroth, Perhetutkimuspäivien yhteyshenkilö (Turun yliopisto)

Rosi Enroos, sidosryhmävastaava (Tampereen yliopisto)

Aino Luotonen, viestintävastaava (Itä-Suomen yliopisto) 

Kaisa Malinen, sihteeri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Johanna Närvi, talousvastaava (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Henna Pirskanen, jäsenvastaava (Lapin yliopisto)

Ella Sihvonen, sihteerin varahenkilö (Kela)


Varajäsenet:

Outi Alakärppä (Jyväskylän yliopisto)

Marita Husso, talousvastaavan varahenkilö (Tampereen yliopisto)

Kimmo Jokinen (Jyväskylän yliopisto)

Johanna Järvinen-Tassopoulos, viestintävastaavan varahenkilö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Hanna Karmakka-Asare, jäsenvastaavan varahenkilö (Sininauhaliitto)

Inka-Liisa Kuusiaho, sidosryhmävastaavan varahenkilö (Jyväskylän yliopisto)

Eija Sevón (Jyväskylän yliopisto)