Perhetutkimuksen päivät 2022

Perhetutkimuksen päivät järjestettiin 10.–11.11.2022 Turun yliopistossa teemalla perheet, läheissuhteet ja resilienssi. 

Päivillä oli neljä keynote-luentoa, työryhmätyöskentelyä ja paneelikeskustelu.

Professori Michael Ungar (Dalhousien yliopisto, Kanada) piti keynote-luennon otsikolla Systemic Approaches to Nurturing Resilience Among Children, Youth and Families with Complex Needs.

Yliopistonlehtori David Pålsson (Tukholman yliopisto, Ruotsi) luennoi otsikolla Privatisation of out-of-home care for children – current situation and implications.

Apulaisprofessori Linnea Karlsson (Turun yliopisto) luennoi aiheesta Hyvä ja paha stressi: Mikä suojaa ja mikä altistaa stressin terveyshaitoille?

Apulaisprofessori Noona Kiurun (Jyväskylän yliopisto) luennon otsikko oli EduRESCUE: Oppilaiden hyvinvointi ja oppiminen koti- ja kouluympäristöissä.

Työryhmät kokoontuivat kahtena päivänä: torstaina kuusi ja perjantaina kahdeksan työryhmää. Työryhmien aiheet kattoivat laajasti perheisiin ja läheissuhteisiin liittyviä teemoja, joita olivat muun muassa vanhemmuuden resilienssitekijät, monenlaiset isyydet, varhainen vuorovaikutus ja perhesuhteet lapsen kehitystä suojaavana tekijänä sekä läheissuhteet elämänkaaren murroskohdissa. 

PELS järjestää joka toinen vuosi Perhetutkimuksen päivät yhteistyössä vaihtuvan yliopiston tai muun organisaation kanssa. Seuraavat tutkimuspäivät järjestetään keväällä 2024.

Perhetutkimuspäivien palaute kerätty

Perhetutkimuksen päivät järjestettiin Turun yliopistossa 10.-11.11.2022 teemalla Perheet, läheissuhteet ja resilienssi.  

Palautteessa arvioitiin pääpuhujia positiivisesti, tavallisimmin kouluarvosanalla 9. Keynote-luentoja pidettiin korkeataasoisina ja asiantuntevina ja luentokokonaisuutta monipuolisena. Kriittisissä arvioissa mainittiin esimerkiksi luentojen keskittyneen liikaa lapsiperheisiin.

                     'Hyvä ja monipuolinen kattaus'

                      'Pääpuheenvuorot eivät riittävästi kohdentuneet                                            perhetutkimukseen, vaikka hyviä olivatkin'

Työryhmät arvioitiin niin ikään positiviisesti, tavallisimmat kouluarvosanat olivat 8 ja 9. Palautteessa työryhmäesityksiä pidettiin korkeatasoisina ja kiinnostavina. 

                     'Hyvin toisia täsmentäviä esityksiä ja siellä syntyi                                         kiinnostavia keskusteluja'

                      'Esitysten taso hyvä, mutta aikataulu ei jättänyt riittävästi                          keskusteluaikaa'

Kaikkiaan päivät olivat vastanneet palautetta antaneiden osallistujien odotuksia. Tätä kommentoitiin esimerkiksi näin:

                      'Sain enemmän kuin odotin. Mahtavia tutkimuksia ja                                    hankkeita sekä paljon hyödyllistä tietoa, verkostoitumista'

                      'Päivät oli erittäin hyvin järjestetyt, taukoja ja ruokaa oli                              tarpeeksi, ihmiset keskustelivat, hyvä tunnelma ja                                      iltajuhla sopivan mutkaton. Lämmin kiitos!'

Palautteessa kysyttiin myös kehittämisehdotuksia seuraavia tutkimuspäiviä ajatellen. Kehittämisehdotuksissa mainittiin muun muassa uuden tutkimuksen esittelyä kaikille eikä vain pienemmissä työryhmissä, juna-aikataulujen huomioimista paremmin ohjelman aikataulutuksessa sekä tukevampia lounaita.

                       'Kannattaa markkinoida laajemmin ja erityisesti                                            järjestöille, mutta myös hyvinvointialueille. Sisältö olisi                              perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille                                        todella antoisaa'

                       'Samat aiheet molempina päivinä hieman verottivat                                    osallistumisinnokkuutta'

                       'Jatkossa voisi olla 1-2 keynote puhujaa ja enemmän                                  työryhmämahdollisuuksia'