Seuran tausta ja tukijat

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseuran perustaminen pohjautuu valtakunnallisen perhetutkijaverkoston pitkäjänteiseen yhteistyöhön aihepiirin tutkimuksen parissa. Perhetutkimusverkosto toimi vuosina 2016–2021. Verkostoon kuului yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa perhetutkimusta tekeviä eri uravaiheissa olevia tutkijoita väitöskirjantekijöistä professoreihin. Verkosto oli monitieteinen, vapaamuotoisesti toimiva tutkijoiden ryhmä ja sen toiminta perustui vertaisuuden ja vastavuoroisuuden idealle.

Ryhmä muodostui Jyväskylän yliopiston koordinoiman valtakunnallisen perhetutkimuksen tutkijakoulun (2003–2015) toiminnan pohjalta. Jäsenet olivat erityisesti yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden ja psykologian aloilta. Verkosto kokoontui tarpeen mukaan jonkin ajankohtaisen perhetutkimuksen teeman äärelle. Tapaamisissa käsiteltiin lisäksi verkoston jäsenten tekeillä tai suunnitteilla olevia tutkimuksia. Tavoitteena oli ylläpitää ja kehittää korkeatasoista perhetutkimusta, edistää perhetutkijoiden välistä vuorovaikutusta ja välittää tietoa perhetutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

Vuonna 2020 tutkijat totesivat, että perheiden ja läheissuhteiden tutkijoiden on vihdoin ’virallistettava suhteensa’, jotta Suomessa tehtävä korkeatasoinen tieteellinen toiminta ja verkostoituminen perhe- ja läheissuhteiden tutkimuksen piirissä mahdollistuu jatkossakin. Vuonna 2021 verkoston aktiiviset toimijat valmistelivat yhdessä uuden seuran perustamista. Tutkimusseuran perustamiskokous pidettiin 25.10.2021 ja perustamisasiakirja allekirjoitettiin Tampereen yliopistossa.

PELSin perustamisvaiheessa sen tukijoita ovat Kela, Itä-Suomen yliopisto, Haukkalan säätiö ja Perheiden, lapsuuden ja nuoruuden tutkimuskeskus Perla.