Gradupalkinto

PELS myöntää gradupalkinnon ansioituneelle pro gradu -tutkielmalle, jossa tarkastellaan perheisiin ja läheissuhteisiin liittyvää aihetta. Palkinto myönnetään Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäivillä. 

Gradupalkinnon saajat:

PELSin gradupalkinnon 2022 voitti Annika Lehtosen (Tampereen yliopisto) pro gradu -tutkielma 'They wish I would come back home': An Ethnographic study of street children's family relations in Recife, Brazil. Lehtonen tarkasteli sosiaalityön alaan kuuluvassa tutkimelmassaan brasilialaisten lasten perhesuhteita kuulumisen käsitteen avulla.