PELSin tutkimusseminaarit

PELS järjestää tutkimusseminaareja, joissa esitellään ajankohtaista perheitä ja läheissuhteita tarkastelevaa tutkimusta. Seminaarit järjestetään etäyhteydellä ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.   

Edelliset:

Perheiden monimuotoisuus tutkimuksissa ja lainsäädännössä 7.11.2023 klo 14.00-15.45

Ohjelma

14.00–14.05: Tutkimusseminaarin avaus (Johanna Närvi, THL ja Ella Sihvonen, Kela)

14.05–14.30: Perhe sosiaalilainsäädännössä (Ella Sihvonen, Kela)

14.30–15.00: Monimuotoiset perheet ja tilastoinnin haasteet (Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus)

15.00–15.30: Miten kouluterveyskyselyssä tavoitetaan monimuotoisia perhesuhteita? (Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä, THL)

15.30-15.45: Loppukeskustelu

PELS:n tutkimusseminaari 9.5. klo 14-15

Ohjelma 

14.00–14.05: Tervetuloa (Petteri Eerola ja Henna Pirskanen) 

14.05–14.25: Outi Alakärppä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu): Nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamisen odotukset ja toimintamahdollisuudet muotoutuvassa aikuisuudessa 

14.25–14.45: Henna Pirskanen ja Paula Vainikka (Lapin yliopisto): Suru perhe- ja läheissuhteissa. Lasten, nuorten ja ammattilaisten näkemyksiä.  

14.45–15.00: Keskustelua