Call for papers: Väitöskirjatutkijoiden työpaja 24.-25.4.2024, Kuopio

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäiviä edeltävä väitöskirjatutkijoiden työpaja: Moninaiset metodologiat perheiden ja läheissuhteiden tutkimisessa

(in English below)

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäivät 2024 käynnistyvät 24.-25.4.2024 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella järjestettävällä työpajalla, jossa väitöskirjatutkijat voivat tutustua muihin perheitä ja läheissuhteita tutkiviin väitöskirjatutkijoihin sekä esittää omaa tutkimustaan työpaperin muodossa. Työpajassa papereita kommentoivat perheitä ja läheissuhteita tutkivat senioritutkijat ja toiset väitöskirjatutkijat.

Osallistujat voivat lähettää joko englanninkielisen tai suomenkielisen työpaperin. Työryhmätyöskentely tapahtuu englanniksi ja suomeksi. Työpaperin aihe on vapaa ja se voi keskittyä työpajan teeman mukaisesti tutkimusmetodologisiin kysymyksiin tai muuhun väitöskirjan osa-alueeseen.

Työpajaan osallistuminen on ilmaista, eikä edellytä osallistumista Perheiden ja läheissuhteiden tutkimuspäiville. Työpajan järjestämisestä vastaa Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura PELS yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Työpajan koordinaattoreina toimivat Aino Luotonen (UEF), Rosi Enroos (TUNI) ja Petteri Eerola (JYU).

Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia) 

Ke 24.4.

Junat Helsingistä, Tampereelta ja Jyväskylästä Kuopiossa klo 12.29, jonka jälkeen tavaroiden vieminen hotellille ja siirtyminen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle.

14.00-15.00: Aloitusluento (Dr. Shruti Chaudhry, University of Edinburgh), otsikko tarkentuu myöhemmin

15-15.30 Kahvit (omakustanteinen)

15.30-16.00: Työpajan aloitus ja esittäytyminen

16.00-18.00: Työryhmät

19.00: Illanvietto (omakustanteinen) 

To 25.4.

9.30-11:30: Työryhmät

11:30-12.00: Työpajan yhteinen päätös

12.00-13:00: Lounas (omakustanteinen)

Esittely: Dr. Shruti Chaudhry, Chancellor’s Fellow in sociology, School of Social and Political Science, University of Edinburgh

Shruti Chaudhryn tutkimusintresseihin kuuluvat perhe- ja läheissuhteet, avioliitto, siirtolaisuus, ikääntyminen ja elämänkaari, rotu ja etnisyys, hoiva sekä yhteiskunnallinen muutos. Hän on muun muassa tehnyt vertailevaa etnografista tutkimusta avioitumiseen liittyvästä naisten muuttoliikkeestä Pohjois-Intian maaseudulla sekä tutkinut eteläaasialaistaustaisten ikääntyvien elämää ja läheissuhteita Skotlannissa.

Ilmoittautuminen työpajaan

Työpajaan otetaan mukaan rajallinen määrä väitöskirjatutkijoita. Osallistuaksesi laadi lyhyt abstrakti tutkimukseesi pohjautuvasta työpaperista ja lähetä se 31.1.2024 mennessä työpajan koordinaattoreille: aino.luotonen@uef.fi, rosi.enroos@tuni.fi, j.petteri.eerola@jyu.fi.

Abstraktin tulee sisältää:

 •  Esittäjän nimi, affiliaatio ja yhteystiedot
 • Esityksen otsikko
 • Tiivis kuvaus työpaperin sisällöstä (noin 200 sanaa)

Ilmoitathan samassa sähköpostissa, aiotko osallistua yhteiselle omakustanteiselle illalliselle ke 24.4. (paikka ilmoitetaan myöhemmin). Työpajaan osallistujat valitaan abstraktien perusteella.

Jokaisen osallistujan oletetaan tuottavan työpajaan korkeintaan 5000 sanan mittaisen työpaperin, joka voi perustua esimerkiksi väitöskirjatyön tutkimussuunnitelmaan, väitöskirja-artikkeliin tai monografian lukuun. Työpaperin tulee olla valmis jaettavaksi muille osallistujille 15.4.2024 mennessä. Tarkemmat ohjeet työpaperien toimittamisesta ja työpajan järjestelyistä toimitetaan mukaan hyväksytyille väitöskirjatutkijoille hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Tiedustelut ja kysymykset: aino.luotonen@uef.fi, j.petteri.eerola@jyu.fi, rosi.enroos@tuni.fi

Tärkeät päivämäärät

 • Abstraktien DL: 31.1.2024
 • Ilmoitus hyväksymisestä: 14.2.2024
 • Paperien DL: 15.4.2024

* * *

Pre-conference workshop for doctoral researchers: Multiple methodological approaches to families and close relationships

A pre-conference workshop prior to Finnish Conference on Research on Families and Personal Relationships will be organized 24-25 April 2024 at the University of Eastern Finland, Kuopio campus. The workshop provides doctoral researchers an opportunity to get to know other doctoral researchers studying themes related to families and personal relationships, and to present their on-going research with a paper. In the workshop, the papers will be discussed among senior researchers and doctoral researchers.

The participants can send a paper in either English of Finnish. Workshop discussions are in English and in Finnish. The paper can be of any theme related to research on families and personal relationships, and it can be related to the main theme of the workshop, methodology, or any other part of the doctoral dissertation.

Participation in the workshop is free and does not require participation in the conference. The workshop is organized by the Finnish Society on Research on Families and Personal Relationships (PELS) in collaboration with the University of Eastern Finland. The coordinators of the workshop are Petteri Eerola (JYU), Aino Luotonen (UEF), and Rosi Enroos (TUNI).

Program (changes possible)

Wednesday 24 April

If coming by train from Helsinki, Tampere, or Jyväskylä, arrival in Kuopio at 12.29, after which dropping baggage at the hotel before going to university.

14.00 Opening lecture (topic to be confirmed) by Dr. Shruti Chaudry (University of Edinburgh), and discussion

15.00 Coffee break (everyone pays for themselves) 

15.30 Presentations and practicalities of the workshop

16.00-18.00 Workshops

19.00 Dinner in the city centre (everyone pays for themselves)

Thursday 25 April

9.30-11.30 Workshops

11.30-12.00 Concluding discussion together

12.00 Lunch (everyone pays for themselves)

Dr. Shruti Chaudhry is a Chancellor’s Fellow in sociology at the School of Social and Political Science at the University of Edinburgh. Her research interests include family and intimate relationships, marriage, migration, aging and life-course, race and ethnicity, care, and social change. She has conducted for example comparative ethnographic research in rural north India among women who migrate for marriage and studied relational lives of older adults of South Asian heritage in Scotland.

Sign up for the workshop

The number of participants is limited. To sign up, please send an abstract about your paper by 31 January to the coordinators: aino.luotonen@uef.fi, rosi.enroos@tuni.fi, j.petteri.eerola@jyu.fi.

The abstract should include:

 •  Author information: name, affiliation, and contact information
 • Title of the paper
 • Clear and concise description of the paper that you will send

For the workshop, each participant is asked to send a paper of maximum length of 5000 words, based on for example research plan of the doctoral dissertation, or an article draft or a chapter that is part of the dissertation. The papers will be shared among the workshop participants and senior researchers on 15 April 2024. Further instructions concerning sending the paper and practicalities of the workshop will be sent to the participants together with the approval letter.

If you have questions, e-mail at aino.luotonen@uef.fi, j.petteri.eerola@jyu.fi, rosi.enroos@tuni.fi

Important dates

 • Deadline of the abstracts: 31 January 2024
 • Approval letter: 14 February 2024
 • Deadline of the papers: 15 April 2024