Seuran tehtävä

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura ry on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä ja -alaista perheiden ja läheissuhteiden tutkimusta Suomessa. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan 

  • Kehittämällä, edistämällä ja tukemalla toimialaansa liittyvää tutkimusta, julkaisemista, opetusta ja monitieteistä yhteistyötä. 
  • Järjestämällä itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimialaansa liittyviä tieteellisiä konferensseja (Perhetutkimuksen päivät), seminaareja, symposiumeja ja kokouksia. 
  • Tiedottamalla toimialaansa liittyvistä tieteellisistä tapahtumista, opetuksesta ja julkaisuista. 
  • Osallistumalla kansainväliseen toimialaansa liittyvään tieteelliseen seura- ja järjestötoimintaan. 
  • Edistämällä tutkimustulosten soveltamista, vahvistamalla vuoropuhelua tutkimuskentän ja käytännön toimijoiden välillä sekä lisäämällä tutkimustiedon hyödyntämistä ihmisten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.